تاپ ناچ سه - وبلاگ

تاپ ناچ.سطح سه.یونیت سوم

تاپ ناچ – سطح سه – یونیت سوم

عنوان :انجام کارها

واژگان قسمت اولآموزش حرفه ای تاپ ناچ ویرایش سوم مهندس باقریآموزش تخصصی تاپ ناچ مهندس باقری

واژگان قسمت دومآموزش حرفه ای تاپ ناچ ویرایش سوم مهندس باقریآموزش تخصصی تاپ ناچ مهندس باقری

 واژگان قسمت سومآموزش حرفه ای تاپ ناچ ویرایش سوم مهندس باقری

اهداف درس :

  • پیشنهاد دادن راه حل
  • گفتگو درباره مدت زمان انجام خدمات
  • ارزیابی کیفیت خدمات
  • برنامه ریزی برای انجام یک رخداد

تاپ ناچ سطح سه – یونیت سوم – فیلم آموزشی اول

تاپ ناچ سطح سه – یونیت سوم – فیلم آموزشی دوم

تاپ ناچ سطح سه – یونیت سوم – فیلم آموزشی سوم

تاپ ناچ سطح سه – یونیت سوم – فیلم آموزشی چهارم

تاپ ناچ سطح سه – یونیت سوم – فیلم آموزشی پنجم

تاپ ناچ سطح سه – یونیت سوم – فیلم آموزشی ششم

تاپ ناچ سطح سه – یونیت سوم – فیلم آموزشی هفتم

تاپ ناچ سطح سه – یونیت سوم – فیلم آموزشی هشتم

مباحث گرامری درس سوم

  • مفهوم جملات سببی
  • کاربرد have/get در جملات سببی
  • جملات سببی در شکل مجهول

شیوه مطالعه :

ابتدا فایل صوتی درس را چندین با گوش دهید.توصیه می شود این کار را حداقل 5 بار انجام دهید.سپس فیلم آموزشی استاد باقری را مشاهده نموده و نکات آموزشی را ضمن نکته برداری بخاطر بسپارید.در ادامه دوباره فایل صوتی مربوطه را مجددا گوش دهید و این بار سعی کنید جملات استفاده شده در مکالمه را زمزمه کنید.در گام آخر قبل از پرداختن به فیلم های آموزشی درس جدید مطالب درس را بطور کاربردی برای خود بازنویسی کنید و آن ها را برای زندگی روزمره خود بومی سازی نمایید.منظور این است که اسم افراد و یا مکان ها را تغییر دهید.

مراحل پنجگانه مهارت شنیداری

کانال آپارات محصولات استاد باقری :

جهت مشاهده دروس بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

کانال آپارات محصولات آموزش انگلیسی مهندس باقری

Back to top button