تاپ ناچ سه - وبلاگ

تاپ ناچ.سطح سه.یونیت دوم

تاپ ناچ – سطح سه – یونیت دوم

عنوان : موارد/مطالب مربوط به سلامتی

واژگان قسمت اولآموزش تخصصی تاپ ناچ مهندس باقریآموزش تخصصی تاپ ناچ مهندس باقری

واژگان قسمت دومآموزش تخصصی تاپ ناچ مهندس باقری

آموزش تخصصی تاپ ناچ مهندس باقری

واژگان قسمت سومآموزش تخصصی تاپ ناچ مهندس باقری

اهداف درس :

  • نشان دادن نگرانی و پیشنهاد کمک به دیگران
  • تعیین ملاقات پزشکی یا دندانپزشکی
  • گفتگو درباره انواع درمان ها
  • گفتگو درباره داروها

تاپ ناچ سطح سه – یونیت دوم – فیلم آموزشی اول

تاپ ناچ سطح سه – یونیت دوم – فیلم آموزشی دوم

تاپ ناچ سطح سه – یونیت دوم – فیلم آموزشی سوم

تاپ ناچ سطح سه – یونیت دوم – فیلم آموزشی چهارم

تاپ ناچ سطح سه – یونیت دوم – فیلم آموزشی پنجم

تاپ ناچ سطح سه – یونیت دوم – فیلم آموزشی ششم

تاپ ناچ سطح سه – یونیت دوم – فیلم آموزشی هفتم

مباحث گرامری درس دوم

  • کاربرد must در نتیجه گیری
  • کاربرد may/might
  • کاربرد be able to
  • کاربرد گذشته ساده،آینده ساده و حال کامل در موارد مربوط به سلامتی

شیوه مطالعه :

ابتدا فایل صوتی درس را چندین با گوش دهید.توصیه می شود این کار را حداقل 5 بار انجام دهید.سپس فیلم آموزشی استاد باقری را مشاهده نموده و نکات آموزشی را ضمن نکته برداری بخاطر بسپارید.در ادامه دوباره فایل صوتی مربوطه را مجددا گوش دهید و این بار سعی کنید جملات استفاده شده در مکالمه را زمزمه کنید.در گام آخر قبل از پرداختن به فیلم های آموزشی درس جدید مطالب درس را بطور کاربردی برای خود بازنویسی کنید و آن ها را برای زندگی روزمره خود بومی سازی نمایید.منظور این است که اسم افراد و یا مکان ها را تغییر دهید.

مراحل پنجگانه مهارت شنیداری

کانال آپارات محصولات استاد باقری :

جهت مشاهده دروس بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

کانال آپارات محصولات آموزش انگلیسی مهندس باقری

Back to top button