فاندامنتال - وبلاگ

تاپ ناچ.فاندامنتال.یونیت سوم

تاپ ناچ فاندامنتال – یونیت سوم

عنوان : مکان ها و چگونگی رفتن به آنها

اهداف درس :

  • صحبت کردن درباره موقعیت ها
  • بحث و گفتگو درباره چگونگی رفتن به یک مکان / موقعیت
  • بحث و گفتگو درباره حمل و نقل

یونیت سوم : واژگان – قسمت اول

آموزش مجموعه تاپ ناچ مهندس باقری

یونیت سوم : واژگان – قسمت دوم

آموزش مجموعه مکالمه انگلیسی تاپ ناچ ویرایش سوم

فاندامنتال – یونیت سوم – فیلم اول 

 

فاندامنتال – یونیت سوم – فیلم دوم

 

فاندامنتال – یونیت سوم – فیلم سوم

 

فاندامنتال – یونیت سوم – فیلم چهارم

 

فاندامنتال – یونیت سوم – فیلم پنجم

 

فاندامنتال – یونیت سوم – فیلم ششم

 

فاندامنتال – یونیت سوم – فیلم هفتم

 

فاندامنتال – یونیت سوم – فیلم هشتم

 

فاندامنتال – یونیت سوم – فیلم نهم 

 

فاندامنتال – یونیت سوم – فیلم دهم

 

فاندامنتال – یونیت سوم – فیلم یازدهم

 

مباحث گرامری درس سوم

  • ساختن جملات پرسشی به کمک where
  • ساختن جملات امری
  • ساختن جملات مربوط به نهی کردن
  • کاربرد حرف اضافه by در استفاده از وسائط نقلیه

شیوه مطالعه :

ابتدا فایل صوتی درس را چندین با گوش دهید.توصیه می شود این کار را حداقل 5 بار انجام دهید.سپس فیلم آموزشی استاد باقری را مشاهده نموده و نکات آموزشی را ضمن نکته برداری بخاطر بسپارید.در ادامه دوباره فایل صوتی مربوطه را مجددا گوش دهید و این بار سعی کنید جملات استفاده شده در مکالمه را زمزمه کنید.در گام آخر قبل از پرداختن به فیلم های آموزشی درس جدید مطالب درس را بطور کاربردی برای خود بازنویسی کنید و آن ها را برای زندگی روزمره خود بومی سازی نمایید.منظور این است که اسم افراد و یا مکان ها را تغییر دهید.

مراحل پنجگانه مهارت شنیداری

کانال آپارات محصولات استاد باقری :

جهت مشاهده دروس بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

کانال آپارات محصولات آموزش انگلیسی مهندس باقری

Back to top button