تاپ ناچ یک - وبلاگ

تاپ ناچ.سطح یک.یونیت سوم

 تاپ ناچ – سطح یک – یونیت سوم

عنوان : خانواده ی گسترده،خانواده ایلی

 واژگان قسمت اولآموزش حرفه ای تاپ ناچ ویرایش سومآموزش حرفه ای تاپ ناچ مهندس باقری

واژگان قسمت دوم

آموزش حرفه ای تاپ ناچ ویرایش سومآموزش حرفه ای تاپ ناچ مهندس باقری

واژگان قسمت سوم

آموزش حرفه ای تاپ ناچ ویرایش سومآموزش حرفه ای تاپ ناچ مهندس باقری

 واژگان قسمت چهارم

آموزش حرفه ای تاپ ناچ ویرایش سوم

اهداف درس :

 • اخبار مربوط به خانواده و بستگان
 • توصیف خانواده گسترده
 • مقایسه کردن افراد
 • گفتگو درباره سنت های فرهنگی خانواده

تاپ ناچ سطح یک – یونیت سه – فیلم آموزشی اول

تاپ ناچ سطح یک – یونیت سه – فیلم آموزشی دوم

تاپ ناچ سطح یک – یونیت سه – فیلم آموزشی سوم

تاپ ناچ سطح یک – یونیت سه – فیلم آموزشی چهارم

تاپ ناچ سطح یک – یونیت سه – فیلم آموزشی پنجم

تاپ ناچ سطح یک – یونیت سه – فیلم آموزشی ششم

تاپ ناچ سطح یک – یونیت سه – فیلم آموزشی هفتم

تاپ ناچ سطح یک – یونیت سه – فیلم آموزشی هشتم

تاپ ناچ سطح یک – یونیت سه – فیلم آموزشی نهم

مباحث گرامری درس سوم

 • زمان حال ساده
 • جملات خبری مثبت
 • جملات خبری منفی
 • سؤالات Yes/No
 • پاسخ کوتاه به سؤالات
 • ساختن جملات پرسشی گوناگون
 • قوانین نوشتاری افعال سوم شخص در زمان حال ساده

شیوه مطالعه :

ابتدا فایل صوتی درس را چندین با گوش دهید.توصیه می شود این کار را حداقل 5 بار انجام دهید.سپس فیلم آموزشی استاد باقری را مشاهده نموده و نکات آموزشی را ضمن نکته برداری بخاطر بسپارید.در ادامه دوباره فایل صوتی مربوطه را مجددا گوش دهید و این بار سعی کنید جملات استفاده شده در مکالمه را زمزمه کنید.در گام آخر قبل از پرداختن به فیلم های آموزشی درس جدید مطالب درس را بطور کاربردی برای خود بازنویسی کنید و آن ها را برای زندگی روزمره خود بومی سازی نمایید.منظور این است که اسم افراد و یا مکان ها را تغییر دهید.

مراحل پنجگانه مهارت شنیداری

کانال آپارات محصولات استاد باقری :

جهت مشاهده دروس بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

کانال آپارات محصولات آموزش انگلیسی مهندس باقری

Back to top button