تاپ ناچ دو - وبلاگ

تاپ ناچ.سطح دو.یونیت سوم

تاپ ناچ – سطح دو – یونیت سوم

عنوان : اقامت در هتل ها

 واژگان قسمت اولآموزش تخصصی تاپ ناچ مهندس باقریآموزش حرفه ای تاپ ناچ ویرایش سوم

 واژگان قسمت دومآموزش تخصصی تاپ ناچ مهندس باقریآموزش حرفه ای تاپ ناچ مهندس باقری

اهداف درس :

  • گذاشتن یا گرفتن پیغام
  • تحویل مدارک و گرفتن کلید اتاق
  • درخواست خدمات نگهداری و تمیز کردن اتاق ها
  • انتخاب هتل

تاپ ناچ سطح دو – یونیت سوم – فیلم آموزشی اول

تاپ ناچ سطح دو – یونیت سوم – فیلم آموزشی دوم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت سوم – فیلم آموزشی سوم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت سوم – فیلم آموزشی چهارم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت سوم – فیلم آموزشی پنجم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت سوم – فیلم آموزشی ششم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت سوم – فیلم آموزشی هفتم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت سوم – فیلم آموزشی هشتم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت سوم – فیلم آموزشی نهم

مباحث گرامری درس سوم

  • زمان آینده ساده
  • ساختن جملات پرسشی آینده
  • ساختن جملات منفی در آینده ساده
  • استفاده از فرم مخفف
  • آینده قطعی به کمک be going to
  • جملات شرطی

شیوه مطالعه :

ابتدا فایل صوتی درس را چندین با گوش دهید.توصیه می شود این کار را حداقل 5 بار انجام دهید.سپس فیلم آموزشی استاد باقری را مشاهده نموده و نکات آموزشی را ضمن نکته برداری بخاطر بسپارید.در ادامه دوباره فایل صوتی مربوطه را مجددا گوش دهید و این بار سعی کنید جملات استفاده شده در مکالمه را زمزمه کنید.در گام آخر قبل از پرداختن به فیلم های آموزشی درس جدید مطالب درس را بطور کاربردی برای خود بازنویسی کنید و آن ها را برای زندگی روزمره خود بومی سازی نمایید.منظور این است که اسم افراد و یا مکان ها را تغییر دهید.

مراحل پنجگانه مهارت شنیداری

کانال آپارات محصولات استاد باقری :

جهت مشاهده دروس بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

کانال آپارات محصولات آموزش انگلیسی مهندس باقری

Back to top button