تاپ ناچ سه - وبلاگ

تاپ ناچ.سطح سه.یونیت اول

تاپ ناچ – سطح سه – یونیت اول

عنوان : گفتگوی خودمانی و مودبانه

 واژگان قسمت اولآموزش حرفه ای تاپ ناچ مهندس باقریآموزش حرفه ای تاپ ناچ مهندس باقری

 واژگان قسمت دومآموزش حرفه ای تاپ ناچ مهندس باقریآموزش حرفه ای تاپ ناچ مهندس باقری

 واژگان قسمت سومآموزش حرفه ای تاپ ناچ مهندس باقری

اهداف درس :

  • گفتگوی خودمانی / آغاز یک مکالمه با موضوعات جذاب همگانی
  • توصیف کردن برنامه کاری پرمشغله
  • توسعه دادن آگاهی فرهنگی
  • گفتگو درباره تغییرات فرهنگی با گذشت زمان

تاپ ناچ سطح سه – یونیت اول – فیلم آموزشی اول

تاپ ناچ سطح سه – یونیت اول – فیلم آموزشی دوم

تاپ ناچ سطح سه – یونیت اول – فیلم آموزشی سوم

تاپ ناچ سطح سه – یونیت اول – فیلم آموزشی چهارم

تاپ ناچ سطح سه – یونیت اول – فیلم آموزشی پنجم

تاپ ناچ سطح سه – یونیت اول – فیلم آموزشی ششم

تاپ ناچ سطح سه – یونیت اول – فیلم آموزشی هفتم

تاپ ناچ سطح سه – یونیت اول – فیلم آموزشی هشتم

مباحث گرامری درس اول

  • سؤالات ضمیمه ای : شکل ساختن و کاربرد آنها
  • سؤالات ضمیمه ای در شکل مثبت
  • سؤالات ضمیمه ای در شکل منفی
  • زمان گذشته کامل
  • تداخل گذشته ساده و گذشته کامل

شیوه مطالعه :

ابتدا فایل صوتی درس را چندین با گوش دهید.توصیه می شود این کار را حداقل 5 بار انجام دهید.سپس فیلم آموزشی استاد باقری را مشاهده نموده و نکات آموزشی را ضمن نکته برداری بخاطر بسپارید.در ادامه دوباره فایل صوتی مربوطه را مجددا گوش دهید و این بار سعی کنید جملات استفاده شده در مکالمه را زمزمه کنید.در گام آخر قبل از پرداختن به فیلم های آموزشی درس جدید مطالب درس را بطور کاربردی برای خود بازنویسی کنید و آن ها را برای زندگی روزمره خود بومی سازی نمایید.منظور این است که اسم افراد و یا مکان ها را تغییر دهید.

مراحل پنجگانه مهارت شنیداری

کانال آپارات محصولات استاد باقری :

جهت مشاهده دروس بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

کانال آپارات محصولات آموزش انگلیسی مهندس باقری

Back to top button