تاپ ناچ دو - وبلاگ

تاپ ناچ.سطح دو.یونیت دوم

 تاپ ناچ – سطح دو – یونیت دوم

عنوان : رفتن به سینما

 واژگان قسمت اولآموزش حرفه ای تاپ ناچ ویرایش سومآموزش حرفه ای تاپ ناچ

 واژگان قسمت دومآموزش حرفه ای تاپ ناچ

اهداف درس :

  • عذرخواهی بابت تاخیر داشتن
  • گفتگو درباره سلیقه ها و اولویت های انواع فیلم ها
  • توصیف و توصیه کردن فیلم ها
  • گفتگو درباره اثرات خشونت بر روی بینندگان

تاپ ناچ سطح دو – یونیت دوم – فیلم آموزشی اول

تاپ ناچ سطح دو – یونیت دوم – فیلم آموزشی دوم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت دوم – فیلم آموزشی سوم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت دوم – فیلم آموزشی چهارم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت دوم – فیلم آموزشی پنجم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت دوم – فیلم آموزشی ششم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت دوم – فیلم آموزشی هفتم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت دوم – فیلم آموزشی هشتم

مباحث گرامری درس دوم

  • حال کامل
  • کاربرد Since/For
  • کاربرد lately,recently,just,always,still,so far
  • کاربرد would like
  • کاربرد would rather
  • شکل های مخفف گرامری

شیوه مطالعه :

ابتدا فایل صوتی درس را چندین با گوش دهید.توصیه می شود این کار را حداقل 5 بار انجام دهید.سپس فیلم آموزشی استاد باقری را مشاهده نموده و نکات آموزشی را ضمن نکته برداری بخاطر بسپارید.در ادامه دوباره فایل صوتی مربوطه را مجددا گوش دهید و این بار سعی کنید جملات استفاده شده در مکالمه را زمزمه کنید.در گام آخر قبل از پرداختن به فیلم های آموزشی درس جدید مطالب درس را بطور کاربردی برای خود بازنویسی کنید و آن ها را برای زندگی روزمره خود بومی سازی نمایید.منظور این است که اسم افراد و یا مکان ها را تغییر دهید.

مراحل پنجگانه مهارت شنیداری

کانال آپارات محصولات استاد باقری :

جهت مشاهده دروس بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

کانال آپارات محصولات آموزش انگلیسی مهندس باقری

Back to top button