تاپ ناچ دو - وبلاگ

تاپ ناچ.سطح دو.یونیت اول

تاپ ناچ – سطح دو – یونیت اول

عنوان : آشنایی با دیگران

 واژگان قسمت اولآموزش حرفه ای تاپ ناچ مهندس باقریآموزش حرفه ای تاپ ناچ ویرایش سوم

 واژگان قسمت دومآموزش حرفه ای تاپ ناچ مهندس باقریآموزش حرفه ای تاپ ناچ ویرایش سوم

آموزش حرفه ای تاپ ناچ مهندس باقری

اهداف درس :

  • آشنایی بیشتر یا مجدد با دیگران
  • سلام و احوالپرسی با یک توریست
  • گفتگو درباره آداب، سنن و حرکات بدن در هنگام ارتباط با دیگران
  • توصیف یک تجربه جذاب

تاپ ناچ سطح دو – یونیت اول – فیلم آموزشی اول

تاپ ناچ سطح دو – یونیت اول – فیلم آموزشی دوم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت اول – فیلم آموزشی سوم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت اول – فیلم آموزشی چهارم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت اول – فیلم آموزشی پنجم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت اول – فیلم آموزشی ششم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت اول – فیلم آموزشی هفتم

تاپ ناچ سطح دو – یونیت اول – فیلم آموزشی هشتم

مباحث گرامری درس اول

  • معرفی زمان حال کامل
  • تفاوت گذشته ساده و حال کامل
  • شکل سوم افعال با قاعده
  • برخی از افعال بی قاعده پرکاربرد
  • استفاده از شکل های مخفف
  • کاربرد already,yet,ever,before,and never

شیوه مطالعه :

ابتدا فایل صوتی درس را چندین با گوش دهید.توصیه می شود این کار را حداقل 5 بار انجام دهید.سپس فیلم آموزشی استاد باقری را مشاهده نموده و نکات آموزشی را ضمن نکته برداری بخاطر بسپارید.در ادامه دوباره فایل صوتی مربوطه را مجددا گوش دهید و این بار سعی کنید جملات استفاده شده در مکالمه را زمزمه کنید.در گام آخر قبل از پرداختن به فیلم های آموزشی درس جدید مطالب درس را بطور کاربردی برای خود بازنویسی کنید و آن ها را برای زندگی روزمره خود بومی سازی نمایید.منظور این است که اسم افراد و یا مکان ها را تغییر دهید.

مراحل پنجگانه مهارت شنیداری

کانال آپارات محصولات استاد باقری :

جهت مشاهده دروس بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

کانال آپارات محصولات آموزش انگلیسی مهندس باقری

Back to top button