فاندامنتال - وبلاگ

تاپ ناچ.فاندامنتال.یونیت دوم

تاپ ناچ فاندامنتال – یونیت دوم

عنوان : درباره مردم / اشخاص

اهداف درس :

  • معرفی کردن دیگران
  • گفتن نام و نام خانوادگی خود به دیگران
  • گرفتن اطلاعات تماس دیگران

واژگان درس : قسمت اول

تاپ ناچ فاندامنتال درس دوم واژگان

واژگان درس : قسمت دوم

آموزش تخصصی تاپ ناچ ویرایش سوم

فاندامنتال – یونیت دوم – فیلم اول 

فاندامنتال – یونیت دوم – فیلم دوم

 

فاندامنتال – یونیت دوم – فیلم سوم

 

فاندامنتال – یونیت دوم – فیلم چهارم

 

فاندامنتال – یونیت دوم – فیلم پنجم

 

فاندامنتال – یونیت دوم – فیلم ششم

 

فاندامنتال – یونیت دوم – فیلم هفتم

 

فاندامنتال – یونیت دوم – فیلم هشتم

 

مباحث گرامری درس دوم- کتاب فاندامنتال :

  • ضمایر فاعلی و صفات ملکی
  • بیان ملیت به کمک فعل be و کلمه from
  • ساختن جملات پرسشی به کمک where
  • استفاده از القاب و عناوین برای خطاب قرار دادن
  • ساختن جملات پرسشی به کمک what

شیوه مطالعه :

ابتدا فایل صوتی درس را چندین با گوش دهید.توصیه می شود این کار را حداقل 5 بار انجام دهید.سپس فیلم آموزشی استاد باقری را مشاهده نموده و نکات آموزشی را ضمن نکته برداری بخاطر بسپارید.در ادامه دوباره فایل صوتی مربوطه را مجددا گوش دهید و این بار سعی کنید جملات استفاده شده در مکالمه را زمزمه کنید.در گام آخر قبل از پرداختن به فیلم های آموزشی درس جدید مطالب درس را بطور کاربردی برای خود بازنویسی کنید و آن ها را برای زندگی روزمره خود بومی سازی نمایید.منظور این است که اسم افراد و یا مکان ها را تغییر دهید.

مراحل پنجگانه مهارت شنیداری

Back to top button