You are currently viewing تاپ ناچ.فاندامنتال.یونیت اول

تاپ ناچ.فاندامنتال.یونیت اول

آموزش تاپ ناچ کتاب فاندامنتال

مجموعه : تاپ ناچ – فاندامنتال

یونیت اول - اسامی و شغل ها

  اهداف درس :

  • شغل خود را به همکلاسی خود بگویید
  • همکلاسی خود را بهتر بشناسید
  • اسامی خود را اسپل کنید

شیوه مطالعه :

ابتدا فایل صوتی درس را چندین با گوش دهید.توصیه می شود این کار را حداقل 5 بار انجام دهید.سپس فیلم آموزشی استاد باقری را مشاهده نموده و نکات آموزشی را ضمن نکته برداری بخاطر بسپارید.در ادامه دوباره فایل صوتی مربوطه را مجددا گوش دهید و این بار سعی کنید جملات استفاده شده در مکالمه را زمزمه کنید.در گام آخر قبل از پرداختن به فیلم های آموزشی درس جدید مطالب درس را بطور کاربردی برای خود بازنویسی کنید و آن ها را برای زندگی روزمره خود بومی سازی نمایید.منظور این است که اسم افراد و یا مکان ها را تغییر دهید.