تشریح مجموعه Speak now 1 – دروس اول تا چهارم

0
36

راهنمای مقاله

1 4 - تشریح مجموعه Speak now 1 - دروس اول تا چهارم


دانلود فیلم های آموزشی استاد باقری :

دروس اول تا چهارم-تشریح نکات


کتاب دانش آموز: ۱
در درس های اول تا چهارم از کتاب دانش آموز ۱ مباحث زیر در مکالمات و تمارین درس ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و زبان آموزان بصورتی کاربردی اصطلاحات روزمره را تمرین می کنند.این موضوعات عبارتند از:
۱-درس اول:احوالپرسی
۲-درس دوم:آشنایی با دوستان جدید
۳-درس سوم:اطلاعات شخصی افراد از قبیل تلفن،ایمیل و…
۴-درس چهارم:گفتگوی کوتاه درباره آب و هوا
درک فیلم:
ویدیوی مورد نظر را مشاهده نموده و به سؤالاتی که در قسمت English in Action از کتاب دانش آموز آمده است پاسخ دهید.تعداد دفعات مشاهده فیلم باید به اندازه ای باشد که احساس کنید قسمت زیادی از آن را متوجه می شوید.در انتها برای کامل کردن ادراک فیلم به توضیحات استاد باقری در فیلم تشریحی مربوطه توجه فرمایید تا مطالب و نکات موجود در درس را بطور کامل فرابگیرید.
بحث و گفتگو:
بصورت دونفره یا گروهی وارد کار عملی شده و سؤالاتی را که در قسمت English in Action مطرح گردیده است را پاسخ دهید.
توجه:
بعد از اتمام تمرین های عملی مذکور قبل از آنکه به درس جدید بپردازید سعی کنید در حد پنج یا شش جمله خلاصه ای از فیلم مورد نظر را بصورت داستان گونه بازنویسی کنید.