موضوعات کاربردی

اخبار و رسانه – مقدمه

آموزش انگلیسی با استفاده از اخبار ، یکی از روشهای تقویت زبان انگلیسی و نیز یک روش تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی است که سالها است با کمک شبکه های مختلف به کمک زبان آموزان می آید. در این روش زبان آموز با شنیدن اخبار انگلیسی و سعی در فهمیدن آنها و سپس مراجعه به متن اخبار انگلیسی و پاسخ دادن به سوالات می تواند زبان انگلیسی و همچنین مهارت شنیداری زبان انگلیسی خود را تقویت کند. این مجموعه نیز توسط شبکه آمریکا گردآوری شده است و شامل سه سطح می باشد. روش آموزش انگلیسی با اخبار یک روش امتحان شده است که در زمینه تقویت شنیداری در زبان انگلیسی پاسخ خود را داده است. مجموعه آموزش انگلیسی از طریق اخبار یا Listening to the News به افرادی که قدرت شنیداری ضعیفی در انگلیسی دارند توصیه می شود.یکی دیگر از روشهایی که واقعاً نتیجه خوبی را به زبان آموزان هدیه میکند مطالعه روزنامه ها و سایت های خبری انگلیسی است.در این میان برای افزایش سرعت یادگیری می توانید از سایتهای خبری چندزبانه نیز کمک بگیرید و از یک زبان واسط برای افزایش مهارت و بالابردن دایره لغت خود استفاده نمایید.زمانی که میخواستم زبان عربی را به سرعت فرابگیرم و در زمینه رسانه و اخبار مسلط شوم همین شیوه را برگزیدم و تاثیر شگرف این کار را به چشمان خود مشاهده کردم.اولین روزنامه عربی که نوشتم و معانی اش را استخراج کردم دقیقاً ۲۸ روز طول کشید.روزنامه دوم به ۲۵ روز و همین طور روزنامه پنجم که ظرف مدت ۷ روز توانستم آن را بطور کامل متوجه شوم و نکته برداری کنم.با خودم عهد کردم که تمام روزنامه را با دستان خود بنویسم و همین امر باعث شد تا در حین نوشتن روزنامه قرارگیری کلمات و نقشی که در دستور زبان عربی داشتند را بخوبی از نزدیک حس کنم.بعدها که یادگیری زبان انگلیسی را شروع کردم همین شیوه را دنبال کردم و در مدت زمان کمی به روزنامه های انگلیسی و سایتهای خبری نیز تسلط پیدا کردم.
 
همیشه اعتقاد داشته و دارم که با نوشتن به مطالب مهمی از آموزش خواهیم رسید که شاید با سالها مطالعه به آنها دست نیابیم. در ادامه پروژه عظیم انگلیسی برای همه و در راستای تقویت زبان انگلیسی در حوزه خبر و رسانه به بررسی منابع آموزشی در زمینه اخبار که محصول صدای آمریکاست می پردازیم.در دروسی که از طریق سایت انگلیسی برای همه در اختیار شما سروران قرار می گیرد، یک فایل صوتی مربوط به خبری از شبکه صدای امریکا چندین بار پخش شده و در ادامه آن را بصورت کامل تشریح و تفسیر نموده و نکات دستوری و یا دایره لغتی را برای عزیزان تبیین خواهم نمود.با توجه به تجارب خوبی که در آموزش مهارتهای مختلف انگلیسی کسب کرده ام دوره آموزش اخبار را هم به شیوه ای کاملاً نوین و قابل فهم به سروران عزیز آموزش خواهم داد.بگونه ای که در پایان کتاب سوم از این مجموعه قادر باشید که روزنامه های انگلیسی و سایتهای خبری را دنبال کرده و هم در زمینه درک شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای در حوزه خبر نیز به سطح بسیار بالایی برسید.امیدوارم این خدمت کوچک گامی بزرگ در رشد و تعالی علمی زبان آموزان فراهم سازد.
Back to top button